Omdömen

Omdömen om Textvård

ros_rosa_200Hej Harriet,
Stort tack för dina synpunkter och korrigeringar. Jag har tagit med samtliga. Dokumenten har fått ett klart lyft genom detta. Mer lättlästa både till språk och struktur.

Vänliga hälsningar
Agneeta Anderson
Kammarkollegiet
Nationella upphandlingsstödet/
National Procurement Assistance and Development

 

Harriet ger alltid en snabb återkoppling, effektiv hantering av eventuella fel, en bra dialog och inte minst en stor öppenhet för synpunkter och idéer! Hon gör ett jättebra jobb och alltid med ett leende.

Roger Malmgren, marknadskoordinator på Swedavia AB